Qui som

ESPLAIS VALENCIANS

Apostem pel treball cooperatiu en contraposició a la competitivitat amb la finalitat
d’arribar a objectius assolibles en grup i crear una unió que facilite el desenvolupament de
cada persona.

Des de l’Associació apostem per una societat igualitària i justa, en la qual ningú destaque
sobre ningú i més sigua capaç d’unir-se per solucionar qualsevol tipus de problema.

Apostem pel voluntariat com a eina de lluita per al canvi social; per això, fomentem el voluntariat format i implicat.
Defensem el dret de totes les persones a participar activament en la transformació social del seu entorn de forma democràtica i igualitària.
Reivindiquem la llibertat de pensament i consciència de les persones, com a mètode de progrés i emancipació. Únicament si generem interrogants davant el poder establert, farem possible la transformació i el canvi social.
Defensem la necessitat d’oferir a cada individu o col·lectiu unes condicions justes, adaptades a la seva situació, alhora que creiem que les diferències enriqueixen les nostres comunitats.
Ens acostem a la cultura, com a concepte integral, intentant allunyar-nos de la seva lògica jeràrquica i defensant la interacció entre elles, com a mecanisme que afavoreix la interculturalitat.
Intentem garantir l’emancipació i igualtat de les dones de totes les ètnies, classes socials, identitats, orientacions sexuals, etc., que té com a conseqüència l’equitat de drets i oportunitats entre els diferents gèneres, així com l’eliminació del masclisme i la misogínia.
Eduquem fent ús del temps lliure per a la formació d’una societat critica, proposant-nos com un complement a l’educació formal.
Som conscients, fomentem, procurem i promovem la importància del respecte i la cura del medi ambient, ja que som part d’aquest. D’aquesta manera totes les nostres activitats es basen en reduir l’impacte humà negatiu en el medi ambient.